• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva 8/2023/97 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 8/2023/92 (FB Development) s DPH 14.06.2023 Veronika Dropčová riaditeľka školy 15.06.2023
  Zmluva 8/2023/96 Kúpna zmluva - lavičky - TOPlast 1 742,40 s DPH 30.05.2023 TOPlast, a.s. Veronika Dropčová riaditeľka školy 30.05.2023
  Zmluva 8/2023/92 Kúpna zmluva - FB Development 1 677,60 s DPH 30.05.2023 FB Development s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 30.05.2023
  Zmluva 8/2023/91 Kúpna zmluva - BEMOSS s.r.o. 4 704,35 s DPH 25.05.2023 Veronika Dropčová riaditeľka školy 29.05.2023
  Zmluva 8/2023/78 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 8/2023/11 (ABIES) s DPH 02.05.2023 A.B.I.E.S. s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 02.05.2023
  Zmluva 8/2023/68 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 8/2023/11 (ABIES) s DPH 12.04.2023 A.B.I.E.S. s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 12.04.2023
  Zmluva 8/2023/59 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 8/2023/11 (ABIES) s DPH 31.03.2023 A.B.I.E.S. s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 31.03.2023
  Zmluva 8/2023/60 Dodatok č. 2 k Kúpnej zmluve č. 8/2023/12 (insgraf) s DPH 30.03.2023 INSGRAF s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 30.03.2023
  Zmluva 8/2023/62 Dodatok č. 2 k Kúpnej zmluve č. 8/2023/31 (elkoplast) s DPH 30.03.2023 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 30.03.2023
  Zmluva 8/2023/43 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 8/2023/31 s DPH 07.03.2023 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 08.03.2023
  Zmluva 8/2023/44 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2023/11 s DPH 07.03.2023 A.B.I.E.S. s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 08.03.2023
  Zmluva 8/2023/48 Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve č. 8/2023/12 s DPH 07.03.2023 INSGRAF s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 09.03.2023
  Zmluva 8/2023/30 Kúpna zmluva - Datacomp 10 168,20 s DPH 13.02.2023 Datacomp s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 13.02.2023
  Zmluva 8/2023/31 Kúpna zmluva - ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 4 200,00 s DPH 13.02.2023 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 16.02.2023
  Zmluva 8/2023/12 Kúpna zmluva - Insgraf s.r.o. 1 476,90 s DPH 02.02.2023 INSGRAF s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 02.02.2023
  Zmluva 8/2023/11 Zmluva o dielo - A.B.I.E.S. s.r.o. 10 850,40 s DPH 27.01.2023 A.B.I.E.S. s.r.o. Veronika Dropčová riaditeľka školy 27.01.2023
  • Kontakty

   • Cirkevná spojená škola sv. Martina, Školská 1661/4, Hviezdoslavov
   • PaedDr. Veronika Dropčová, PhD.
   • Mgr. Jana Fecková
   • Mgr. art. Ján Dúbravský
   • 0696 851 157 (pevná linka)
   • 0901 909 191 (riaditeľka)
   • Školská 1661/4
    93041 Hviezdoslavov
    Slovakia
   • 54303036
   • zus-csshviezdoslavov.edupage.org
   • www.csshviezdoslavov.sk